Mladá generace v Pražské Arcidiecézi

Moji přátelé Boha nevidí

Máš štěstí! Žiješ celkem fajn život. A navíc máš víru, která Ti pomáhá v těžkých chvílích a dává Ti naději, že nežiješ zbytečně. Ale co lidé kolem Tebe? Nikdy se nesetkali s Bohem, nikdy nepoznali Boží lásku. Zdá se, jakoby žili odnikud nikam. Mnozí se topí se v problémech, prožívají beznaděj, mnozí si jen užívají a nepřemýšlí nad důsledky svého chování. A když slyší o křesťanství, církvi a Bohu, jen vysmívají. Jak můžeme našim přátelům a známým ukázat Boha? Jak s nimi mluvit o víře a jak se bránit jejich útokům?

 

P. Mgr. Ing. Michal Němeček, je knězem, dříve působil např. ve farnostech Beroun a Dobříš. Nyní je biskupským vikářem pro pastoraci v naší diecézi a vede pastorační středisko. Rád se zabývá především liturgikou a mezi mladými lidmi je znám jako živý a inspirativní řečník o mnoha různých tématech.