Mladá generace v Pražské Arcidiecézi


PROGRAM V SOBOTU

 

  9.30  HLAVNÍ PROGRAM V DIVADLE

  • ‌    zahájení a uvedení do tématu setkání
  •     interview s naším arcibiskupem Dominikem Dukou
  •     duchovní impuls na téma setkání (P. Zdenek Wasserbauer)
  •     společná, hudebně doprovázená modlitba
  •     důležité a zajímavé informace

11.00  DISKUSNÍ SKUPINY (navazují na program v divadle) 

12.00  OBĚD

13.00  PRVNÍ ODPOLEDNÍ BLOK
           (4 HLAVNÍ PŘEDNÁŠKY) 

‌            přehled všech skupin viz zde

14.30  DRUHÝ ODPOLEDNÍ BLOK
            (DALŠÍ PŘEDNÁŠKY, DEBATY, WORKSHOPY,
             SPORTY, DUCHOVNÍ NABÍDKA)

‌‌            přehled všech skupin viz zde

 

16.30  SLAVENÍ EUCHARISTIE